Kurzy Rovnováha

OD ZÁŘÍ -  ROVNOVÁHA I, ROVNOVÁHA III a ROVNOVÁHA pro děti   

Kurz ROVNOVÁHA I pro dospělé

Terapeutické techniky a praktická cviční, která vás povedou k práci na sobě. Postupně se naučíte zvládat je ve svém životě. Cesta k sobě, ke své podstatě, přirozenosti, moudrosti a duchovní síle. Každý z nás má volbu a moc ovlivňovat svou realitu... :) 

Vše lze změnit a cokoliv je možné. Otázkou je - vyberete si to?

Obsah kurzu:

Pochopení procesů mozku, vzniku myšlenek, přesvědčení, vzorců chování, jednání a jejich vědomé přenastavení, svalový test z Kineziologie one Brain. Zbavení se nepotřebných zátěží, pout, techniky odpuštění, práce se stresem. Spojení se se svým srdcem. Práce s vnitřním dítětem a polaritou v těle. Láska k sobě, sebe přijetí, naslouchání sobě, vztah se sebou a druhými. Pochopení principu tvoření vlastní reality. Praktický nácvik v kvantovém poli. Práce s otázkami a další.

Součástí každého setkání: Bezpečný prostor pro společné sdílení, vzájemná inspirace a podpora. Mantry a Meditace rezonující s aktuálním tématem. Nástroje Kineziologie one Brain a dalších terapeutických metod pro harmonizaci na všech úrovních.

Místo, čas a investice:

R51 - sál Kavárna v přízemí, Riegrova 51, Č. Budějovice

Středa 1x za 14 dní - 16.30 - 18.00 hod. – září až prosinec 2020

23.9., 7.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12. – 2.400,- Kč / 6 setkání

Kontakt:

Mgr. Aneta Bicanová - tel.: 606 250 608, email: aneta@harmoniel.cz

 

Kurz ROVNOVÁHA III

uzavřená skupina pro absolventy kurzů Rovnováha I a II.

Uvědomění, zpracování a přenastavení témat rezonující s potřebami skupiny, jednotlivce a kolektivního vědomí.

Prohloubení technik z předešlých kurzů.

Bezpečný prostor pro společné sdílení, vzájemná inspirace a podpora.

Mantry, meditace a afirmace rezonující s aktuálním tématem.

Terapeutické techniky a nástroje pro celkovou harmonizaci a změnu.

Místo, čas a investice:

R51 - sál Kavárna v přízemí, Riegrova 51, Č. Budějovice

Středa 1x za 14 dní - 16.30 - 18.00 hod.

Kurz podzimní - 16.9., 30.9., 14.10., 11.11., 25.11., 9.12. – 2.400,- Kč / 6 setkání – platba do 16.9.2020

Kurz zimní - 6.1., 20.1., 3.2., 24.2., 10.3., 24.3. – 2.400,- Kč / 6 setkání – platba do 6.1.2020

Kurz jarní - 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6. – 2.400,- Kč / 6 setkání – platba do 14.4.2020

Kontakt:

Mgr. Aneta Bicanová - tel.: 606 250 608, email: aneta@harmoniel.cz

 

Kurz ROVNOVÁHA pro děti

od 10 do 15 let

 Jedinečný kurz, mocné nástroje, které se ve školách neučí... :) 

Obsah kurzu:

Cviky z Kineziologie one Brain - propojení hemisfér. Zlepšení paměti, soustředěnosti, uvolnění meridiánů, svalů a zablokovaných energií. Harmonizace životní energie a energetické rovnováhy.

Techniky odbourání stresu již v útlém věku - práce se stresem, techniky využitelné v denním životě.

Práce s energií - pochopení principu energií a tvoření. Práce ve kvantovém poli.

Meditace, Mantry - uvolnění, zklidnění, spojení se svou duší, rozvinutí a posílení intuice.

Dětský kruh - vytvoření bezpečného prostoru pro společné sdílení, vzájemná podpora, inspirace.

Terapeutické techniky a nástroje pro celkovou harmonizaci.

Aktuální témata dle potřeb skupiny, jednotlivce a kolektivního vědomí.

Místo, čas a investice:

R51 - sál Kavárna v přízemí, Riegrova 51, Č.B. - každá středa (kromě 21.10,28.10.,17.2.,) - 15.30 - 16.15 h

Podzimní kurz - 16.9.,23.9.,30.9.,7.10.,14.10.,4.11.,11.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12. – 1.980,- Kč /12x

Zimní kurz - 6.1.,13.1.,20.1.,27.1.,3.2.,10.2.,24.2.,3.3.,10.3.,17.3.,24.3.31.3. – 1.980,- Kč /12x

Jarní kurz - 7.4.,14.4.,21.4.,28.4.,5.5.,12.5.,19.5.,26.5.,2.6.,9.6.,16.6.,23.6. – 1.980,- Kč /12x

Kontakt:

Mgr. Aneta Bicanová - tel.: 606 250 608, email: aneta@harmoniel.cz

 

Kurz ROVNOVÁHA II na kvantové vlně bude od ledna 2021 :) 

Kurz Rovnováha II na vlně

Terapeutické techniky a praktická cvičení na bázi práce s energií, kvantovou vlnou, které si postupně osvojíme a naučíme se je zlvádat ve svém životě. Každý z nás má volbu a moc ovlivňovat svou realitu...:)

Obsah kurzu:

Práce s energií, kvantovou vlnou, v hladině alfa, ukotvení se v této energii.

Techniky k posílení tvořivého potenciálu.

Celková harmonizace těla a mysli.

Čištění vztahů, zbavení se pout a zátěží, čištění našich vzorců, programů.

Mantry a meditace k danému tématu.

Hrajeme si s energií, neboť všichni máme nekonečné možnosti... J

 „ Vše je energie, nic jiného neexistuje. Nalaďte se na frekvenci reality, kterou chcete a takovou realitu prostě dostanete. To není filozofie, to je fyzika.“ (Albert Einstein)

 

V případě zájmu je možné sestavit kurz odpovídající Vašim představám ... :) 

 


TOPlist
aktualizováno: 29.10.2020 14:26:01