Kvantová harmonizace online

Kvantová harmonizace online zharmonizuje a vyladí vše, co aktuálně bude potřeba tak, aby u vás nastal v životě celkový posun k lepšímu. Tato vylaďovací péče bude probíhat kvantově ze zdroje a také za pomoci duchovních průvodců. O kvantové technice naleznete více zde https://www.harmoniel.cz/Kvantova-technika.html.

Harmonizace probíhá 1 hodinu ve skupině online, ale přitom individuálně u každého z vás. Působení se navíc navyšuje a kumuluje s vyšším počtem zúčastněných. Jednotlivé měsíční harmonizace na sebe nenavazují a nemusíte umět kvantovat.

Péče probíhá v jemném směrování a ladění, zatímco jste v dovolení a uvolněné poloze v leže. Jedná se o kompletní vyladění fyzického těla, všech energetických těl a také ostatních oblastí ve vašem životě. Otevřeme kapacity a prostor pro život lehčí a radostnější. Vaše záměry jsou vítány a budou posíleny. Budeme se vidět na kameře, zatímco relaxujete nebo můžete usnout. Jakákoliv vzájemná komunikace v tomto případě neprobíhá, změny se dějí ve vašem těle, psychice a na jemně hmotných úrovních, a to v takové míře, v jaké sami dovolíte.  

Jak harmonizace probíhá:

Spojíme se online přes předem zaslaný odkaz. Na začátku, pokud budete chtít, mi krátce sdělíte vaše záměry, které následně kvantově posílíme.  Lehnete si do pohodlné polohy a budete relaxovat. Důležité je, abych vás viděla na kameře. Jemně vás budu provázet tak, abyste věděli, co konkrétně čistíme, harmonizujeme, ladíme nebo tvoříme. Po skončení doporučuji ještě nějakou dobu odpočívat a nic zásadního v tento den již nedělat. 

Místo, čas a investice: 

V klidu vašeho domova online - jdenoduše přes zaslaný odkaz Google meet,

(pokud máte obavy z online rozhraní, můžeme spolu před harmonizací vyzkoušet...),

každý měsíc - poslední pondělí v měsíci - 19.00 - 20.00 hod. / 600,- Kč předem na účet.

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s. - č. účtu: 307706868/0300,

Poznámka pro příjemce: Kvantová harmonizace - Vaše příjmení.

Pro platbu ze zahraničí:

IBAN: CZ1703000000000307706868

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

 

Kvantové harmonizace probíhají v pondělí:

25.9.,

30.10.,

27.11.,

                                                          27.12. (výjimečně středa z důvodu svátků).

 

Pro přihlášení mě prosím kontaktujte. 

 

Kontakt:

Mgr. Aneta Bicanová - tel.: 606 250 608, email: aneta@harmoniel.cz

 

aktualizováno: 02.10.2023 17:24:33