Odblokování - Kineziologický rozbor

Odblokováním jsme schopni naléz příčinu psychických, fyzických, profesních a dalších témat našeho života, která vznikla v důsledku negativního emocionálního zážitku.  

Kineziologickým rozborem (testem) porozumíme Vašemu podvědomému vzorci, dostaneme potřebné informace o jeho příčině a přenastavíme tento vzorec. Blokádu jemně a účinně odstraníme za pomocí různých technik práce s vědomím a podvědomím. Podstatnou součástí je práce v kvantovém poli - bližší informace o Kvantové technice zde: http://www.harmoniel.cz/Kvantova-technika.html

Každé téma mé své individuální příčiny v minulosti a na jeho odblokování stačí většinou jedno sezení. Po odblokování trvá určitou dobu, po kterou se klient v životě ukotvuje s novým nastavením. Během této doby může provádět afirmační či jiné cvičení, které ho ve svém životě posilují. Změna může nastat ihned, v průběhu cvičení nebo až po docvičení. V některých případech může být potřebné se k tématu vrátit či řešit další záležitosti, které s prvotním tématem souvisejí.

Poznáme-li pravdu o nás samotných, můžeme se rozhodnout pro nový způsob chování.  Samotnou změnu (volbu) však musíme provést prostřednictvím nás samotných, převezmeme zodpovědnost za svůj život. Průvodce pomůže odhalit příčinu, odstranit bloky a strachy z minulých zážitků, zahájí přenastavení a naprogramuje novou volbu v chování. 

Metoda je vhodná absolutně pro každého, včetně těhotných žen, malých dětí nebo imobilních osob (práce přes prostředníka). 

Cena a délka sezení: https://www.harmoniel.cz/Cenik-.html

Odblokování lze provádět při osobním setkání (kineziologických testem). Na dálku lze provést odblokování skrze videohovor za pomocí kyvadla. V obou případech pracujeme na změně i kvantovou technikou.  

 

Kde může pomoci? 

Metoda odstraňuje emocionální příčinu téměř všech problémů. Možnosti jsou téměř  neomezené. Důležité je však zdůraznit, že metoda nenahrazuje lékařskou péči, nediagnostikuje a nezabývá se nemocemi jako takovými. S její pomocí dojde k odstranění emocionálního stresu, prvotní příčiny problému. Odstraněním blokády se dosáhne jednoty mezi rovinami mysli, pocitů a těla, nastolí se rovnováha.  Zůstane-li mysl bez stresu, tělo se může bránit přirozenou cestou.  Odblokování pomůže psychický nebo fyzický problém zcela odstranit nebo zmírnit jeho projevy.

                                       

 

Metoda může pomoci například v těchto případech:

 • poruchy učení u dětí a dospělých (můžou přetrvávat i po skončení vzdělávání)
 • adaptace v mateřské školce, základní škole nebo v zaměstnání
 • hyperaktivita u dětí, pomočování u dětí, nesoustředěnost, tréma
 • nízká sebedůvěra,
 • potíže s komunikací – koktání, červenání, zadrhávání, obavy z mluvení na veřejnosti
 • problémy ve vztazích – partnerských, s rodiči a dětmi, v zaměstnání, s vrstevníky, apod.
 • překonání obtížných životních situací – rozchod, rozvod, onemocnění nebo úmrtí blízkého člověka
 • psychické problémy různého druhu
 • strachy, fobie, závislosti (na alkoholu, kouření, drogách, apod.)
 • nadváha, bulimie, anorexie
 • pocení
 • deprese, poruchy spánku, bolesti hlavy, migrény
 • veškeré psychosomatické nemoci a degenerativní onemocnění
 • problémy s otěhotněním
 • chronické bolesti
 • alergie
 • žaludeční a vylučovací potíže
 • a další..

Co je třeba vědět před návštěvou poradny?

Motivem musí být upřímná vůle chtít se problému zbavit.  V některých případech jde také o pochopení a ochotu změnit sám sebe. Všechno lze změnit a cokoliv je možné. Otázka je - vyberete si to?

Pro koho je metoda vhodná?

Metoda je vhodná pro každého, včetně těhotných žen, malých dětí a imobilních osob.

Co znamená odblokování přes prostředníka?

Pokud nelze pracovat s klientem přímo - např. u velmi malých dětí, hyperaktivních dětí nebo velmi nemocných osob. Jedná se o naprosto rovnocenný způsob, který se svým průběhem ani výsledky neliší od přímé práce s klientem.

Jak je možné, že se k potřebným ifnormacím dostaneme ?

Žijeme ve Vesmíru plného energií. Pokud se dostaneme do kontaktu s druhým člověkem, staneme se součástí jeho energie. Zároveň to platí i obráceně - osoba se stane součástí naší energie. Vědomí tomu nemusí věřit, ale podvědomí a tělo se naladí. Díky tomu podvědomí a tělo klienta ví to, co ví průvodce a co konkrétně mu může pomoci.

Co znamená zodpovědnost za svůj život?

Jsme zdrojem všeho, co se nám děje. Svět, ve kterém žijeme, se snaží ze všech sil přisvojit si naši volbu a odpovědnost. Doma, ve škole nebo v práci, u lékaře - jsme zvyklí spoléhat na "autority", ne na sebe sama. Společnost nás učí potlačovat pocity, které nejsou v souladu s autoritami.  A co když přijde nemoc?  "Pane doktore, uzdravte mě" de facto znamená "protože já sám nejsem schopen udělat nic". Myšlenka, že my sami jsme zdrojem naších potíží a zároveň jsme sami schopny je vyléčit, je nemyslitelná... :) Do té míry, do jaké se obracíme na vnější autority v případě našich potíží, potvrzujeme, že nemáme dostatek zodpovědnosti za svůj život. Víra v sebe jako ve zdoj všeho, co se nám děje, znamená zodpovědnost. Skvělé na tom je, že vše máme ve svých rukách.... :) 

 


aktualizováno: 19.09.2022 17:23:27