Odblokování - Kineziologický rozbor

Odblokováním jsme schopni naléz příčinu psychických, fyzických, profesních a dalších témat našeho života, která vznikla v důsledku negativního emocionálního zážitku.  

Pomocí Kineziologického rozboru (testu) porozumíme Vašemu podvědomému vzorci, dostaneme potřebné informace o jeho příčině a přenastavíme toto přesvědčení. Blokádu jemně a účinně odstraníme za pomocí různých technik práce s vědomím a podvědomím. Změna probíhá na úrovni vědomé, podvědomé a tělesné. 

Po odblokování trvá určitou dobu, po kterou se v životě ukotvujete s novým nastavením. Během této doby můžete provádět afirmační či jiné cvičení, které Vás ve svém životě posilují. Změna může nastat ihned, v průběhu cvičení nebo až po docvičení. V některých případech může být potřebné se k tématu vrátit či řešit další záležitosti, které s prvotním tématem souvisejí. 

Poznáte-li pravdu o  sobě, můžete se rozhodnout pro nový způsob chování. Samotnou změnu (volbu) však musíte provést prostřednictvím Vás samotných, převezmete tak zodpovědnost za svůj život a svojí proměnu.   

Metoda je vhodná absolutně pro každého, včetně těhotných žen, malých dětí nebo imobilních osob (práce přes prostředníka).

Pokud teprve "začínáte", doporučuje několik odblokování za sebou na různá témata. Minimálně odstup od jednotlivých odblokováních by měl být minimálně 3 týdny. 

Cena a délka sezení: https://www.harmoniel.cz/Cenik-.html

Odblokování lze provádět při osobním setkání kineziologických testem. Na dálku lze provést Odblokování a kineziologický rozbor přes videohovor. V obou případech pracujeme pomocí různých technik práce s vědomím a podvědomím a také skrze energetické a kvantové působení - https://www.harmoniel.cz/Kvantova-technika.htmlÚčinky práce na dálku jsou naprosto shodné jako při osobním setkání. 

 

Kde může pomoci? 

Metoda odstraňuje emocionální příčinu téměř všech problémů. Možnosti jsou téměř  neomezené. Důležité je však zdůraznit, že metoda nenahrazuje lékařskou péči, nediagnostikuje a nezabývá se nemocemi jako takovými. S její pomocí dojde k odstranění emocionálního stresu, prvotní příčiny problému. Odstraněním blokády se dosáhne jednoty mezi rovinami mysli, pocitů a těla, nastolí se rovnováha.  Zůstane-li mysl bez stresu, tělo se může bránit přirozenou cestou.  Odblokování pomůže psychický nebo fyzický problém zcela odstranit nebo zmírnit jeho projevy, a to dle konkrétní vůle každého jedince.

                                       

 

Metoda může pomoci například v těchto případech:

 • poruchy učení u dětí a dospělých (můžou přetrvávat i po skončení vzdělávání)
 • adaptace v mateřské školce, základní škole nebo v zaměstnání
 • hyperaktivita u dětí, pomočování u dětí, nesoustředěnost, tréma
 • nízká sebedůvěra,
 • potíže s komunikací – koktání, červenání, zadrhávání, obavy z mluvení na veřejnosti
 • problémy ve vztazích – partnerských, s rodiči a dětmi, v zaměstnání, s vrstevníky, apod.
 • překonání obtížných životních situací – rozchod, rozvod, onemocnění nebo úmrtí blízkého člověka
 • psychické problémy různého druhu
 • strachy, fobie, závislosti (na alkoholu, kouření, drogách, apod.)
 • nadváha, bulimie, anorexie
 • pocení
 • deprese, poruchy spánku, bolesti hlavy, migrény
 • veškeré psychosomatické nemoci a degenerativní onemocnění
 • problémy s otěhotněním
 • chronické bolesti
 • alergie
 • žaludeční a vylučovací potíže
 • a další..

Co je třeba vědět před návštěvou poradny?

Motivem musí být upřímná vůle chtít se problému zbavit.  V některých případech jde také o pochopení a ochotu změnit sám sebe. Všechno lze změnit a cokoliv je možné. Otázka je - vyberete si to?

Pro koho je metoda vhodná?

Metoda je vhodná pro každého, včetně těhotných žen, malých dětí a imobilních osob.

Co znamená odblokování přes prostředníka?

Pokud nelze pracovat s klientem přímo, pracuje se s jeho blízkým člověkem. Takto lze postupovat např. u velmi malých dětí, (zhruba do 7 let), hyperaktivních dětí, velmi nemocných osob nebo dokonce i u zvířat. Jedná se o naprosto rovnocenný způsob, který se svým průběhem ani výsledky neliší od přímé práce s klientem.

Jak je možné, že se k potřebným ifnormacím dostaneme ?

Žijeme ve Vesmíru plného energií. Pokud se dostaneme do kontaktu s druhým člověkem, staneme se součástí jeho energie. Zároveň to platí i obráceně - osoba se stane součástí naší energie. Vědomí tomu nemusí věřit, ale podvědomí a tělo se naladí. Díky tomu podvědomí a tělo klienta ví to, co ví průvodce a co konkrétně mu může pomoci.

Co znamená zodpovědnost za svůj život?

Jsme zdrojem všeho, co se nám děje. Svět, ve kterém žijeme, se snaží ze všech sil přisvojit si naši volbu a odpovědnost. Doma, ve škole nebo v práci, u lékaře - jsme zvyklí spoléhat na "autority", ne na sebe sama. Společnost nás učí potlačovat pocity, které nejsou v souladu s autoritami.  A co když přijde nemoc?  "Pane doktore, uzdravte mě" de facto znamená "protože já sám nejsem schopen udělat nic". Myšlenka, že my sami jsme zdrojem naších potíží a zároveň jsme sami schopny je vyléčit, je nemyslitelná... :) Do té míry, do jaké se obracíme na vnější autority v případě našich potíží, potvrzujeme, že nemáme dostatek zodpovědnosti za svůj život. Víra v sebe jako ve zdoj všeho, co se nám děje, znamená zodpovědnost. Skvělé na tom je, že vše máme ve svých rukách.... - https://www.harmoniel.cz/Pred-navstevou-poradny.html

 


aktualizováno: 02.10.2023 17:24:33