Kurzy Rovnováha

ROVNOVÁHA I, ROVNOVÁHA II v KVANTOVÉM POLI, ROVNOVÁHA III

a ROVNOVÁHA pro děti   

I nadále jste na kurzech všichni vítáni bez rozdílu a bez podmínek.

≈≈ 

Kurz ROVNOVÁHA I pro dospělé

Terapeutické techniky a praktická cviční, která vás povedou k práci na sobě. Postupně se naučíte zvládat je ve svém životě. Cesta k sobě, ke své podstatě, přirozenosti, moudrosti a duchovní síle. Každý z nás má volbu a moc ovlivňovat svou realitu, ať už je memontálně jakákoli...

Vše lze změnit a cokoliv je možné. Otázkou je - vyberete si to?

Obsah kurzu:

Pochopení procesů mozku, vzniku myšlenek, přesvědčení, vzorců chování, jednání a jejich vědomé přenastavení. Síla vizualizace, svalový test z Kineziologie one Brain. Zbavení se nepotřebných zátěží, pout, techniky odpuštění, práce se stresem. Spojení se se svým srdcem. Práce s vnitřním dítětem, vnitřní ženou a mužem. Láska k sobě, sebe přijetí, naslouchání sobě, vztah se sebou a druhými. Pochopení principu tvoření vlastní reality. Praktický nácvik v kvantovém poli. Práce s otázkami, zvýšení vibrací a další.

Součástí každého setkání: Bezpečný prostor pro společné sdílení, vzájemná inspirace a podpora. Mantry a Meditace rezonující s aktuálním tématem. Nástroje Kineziologie one Brain a dalších terapeutických metod pro harmonizaci na všech úrovních.

Místo, čas a investice:

Nové prostory poradny včetně sálu - Do Mladého 1300, 370 06 Srubec.

Středy (většinou 1x za 14 dní) - 16.30 - 18.00 hod.

Od září / října 2022 - 2.800,- Kč / 6 setkání.

  V případě zájmu mě neváhejte již nyní kontaktovat, místa jsou omezená.

 

Kontakt:

Mgr. Aneta Bicanová - tel.: 606 250 608, email: aneta@harmoniel.cz

≈≈

≈≈

Kurz ROVNOVÁHA II v KVANTOVÉM POLI

Terapeutické techniky a praktická cvičení na bázi práce s energií, v kvantovém poli, které si postupně osvojíte a naučíte se je zvládat na sobě a ve svém životě. Každý z nás má volbu a moc ovlivňovat svou realitu, ať už je momentálně jakákoli...

Obsah kurzu:

Práce s energií, kvantovou vlnou, v hladině alfa. Techniky k posílení tvořivého potenciálu. Celková harmonizace těla, mysli a duše. Kvantování na sobě, na druhém, na situaci. Programování kamenů a dalších předmětů. Zvýšení osobních vibrací, propojení se světlem. Spojení s duchovními průvodci. Čištění vztahů, zbavení se pout a zátěží, čištění našich vzorců, programů. Mantry a meditace k danému tématu. Nástroje a techniky dalších terapeutických metod. A také hrajeme si s energií, neboť všichni máme nekonečné možnosti... J

 „ Vše je energie, nic jiného neexistuje. Nalaďte se na frekvenci reality, kterou chcete a takovou realitu prostě dostanete. To není filozofie, to je fyzika.“ (Albert Einstein)

Jakou realitu si vybíráte? Dovolíte si změnu?

Místo, čas a investice:

Nové prostory poradny včetně sálu - Do Mladého 1300, 370 06 Srubec.

Středy (většinou 1x za 14 dní) - 16.30 – 18.00 hod.

Od dubna 2022 - 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 29.6.  - 2.800,- / 6 setkání.

Kontakt:

Mgr. Aneta Bicanová - tel.: 606 250 608, email: aneta@harmoniel.cz

 

Kurz ROVNOVÁHA III

uzavřená skupina pro absolventy kurzů Rovnováha I a II.

Uvědomění, zpracování a přenastavení témat rezonující s potřebami skupiny, jednotlivce a kolektivního vědomí.

Prohloubení technik z předešlých kurzů.

Kvantování, práce s energií.

Zvyšování vibrací, propojování se světlem, Zemí, Vesmírem a duchovními průvodci.

Bezpečný prostor pro společné sdílení, vzájemná inspirace a podpora.

Mantry, meditace a afirmace rezonující s aktuálním tématem.

Terapeutické techniky a nástroje pro celkovou harmonizaci a změnu.

Místo, čas a investice:

Nové prostory poradny včetně sálu - Do Mladého 1300, 370 06 Srubec

Středa (většinou 1x za 14 dní) - 16.30 - 18.00 hod.

Kurz jarní 2022 - 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 22.6. – 2.800,- Kč / 6 setkání

Kontakt:

Mgr. Aneta Bicanová - tel.: 606 250 608, email: aneta@harmoniel.cz

≈≈

 

Kurz ROVNOVÁHA pro děti

 Jedinečný kurz, mocné nástroje, které se ve školách neučí... :) 

Obsah kurzu:

Cviky z Kineziologie one Brain - propojení hemisfér. Zlepšení paměti, soustředěnosti, uvolnění meridiánů, svalů a zablokovaných energií. Harmonizace životní energie a energetické rovnováhy.

Techniky odbourání stresu již v útlém věku - práce se stresem, techniky využitelné v denním životě.

Práce s energií - pochopení principu energií a tvoření. Práce ve kvantovém poli.

Meditace, Mantry - uvolnění, zklidnění, spojení se svou duší, rozvinutí a posílení intuice.

Dětský kruh - vytvoření bezpečného prostoru pro společné sdílení, vzájemná podpora, inspirace.

Terapeutické techniky a nástroje pro celkovou harmonizaci.

Aktuální témata dle potřeb skupiny, jednotlivce a kolektivního vědomí.

Místo, čas a investice:

Nové prostory poradny včetně sálu - Do Mladého 1300, 370 06 Srubec

Pondělí - 15.45 - 16.30 hod.

4.4., 11.4., 25.4., 2.5., 9.5., 16.5., 23.5., 30.5., 6.6., 13.6., 20.6., 27.6. - 12 setkání / 2.200,- Kč

≈≈

V případě zájmu je možné sestavit kurz odpovídající Vašim představám ... :) 

≈≈

Foto z kurzů ROVNOVÁHA:

 

 

 

 


aktualizováno: 09.04.2022 15:45:49