Vedené meditace

Přenastavení, transformace, zvědomení, harmonizace konkrétních témat a jejich následná změna v realitě tak, jak si sami dovolíte.  Jakou energii vnímáme uvnitř sebe, takový život následně žijeme...

Meditace probíhají formou mluvené nahrávky, a to v kvantovém poli, hladině alfa, prostřednictvím vysoko-vibračního světla. Dle tématu i ve spojení s duchovními průvodci či bytostmi světla.

Vedené meditace na konkrétní téma:

    1.  Zvýšení vibrace, spojení se světlem a duchovními průvodci (17 min.) 

    2.  Spojení s vnitřním dítětem (18 min.)

    3.  Spojení s vnitřní ženou a vnitřním mužem (17 min.)

    4.  Spojení se svým srdcem (17 min.)

    5.  Propojení se Zemí (17 min.)

    6.  Hojnost (17 min.)

    7.  Lehkost a radost v životě (17 min.)

    8.  Vyslání svého přání (15 min.)

 

Konkrétnější popis jednotlivých meditací níže. 

Investice: 222,- Kč / meditace

 

 

Osobní meditace:

Mluvená meditace skrze channeling přímo na míru či na vybraný záměr - 2.000,- Kč / meditace 

 

 

Popis jednotlivých meditací:

Zvýšení vibrace, spojení se světlem, duchovními průvodci

Vše funguje na určitých vibracích. Pozitivní emoce či situace vibrují ve vyšších vibracích, naopak negativní emoce, situace nebo třeba i nemoci fungují na vibracích nízkých.  I naše planeta neustále zvyšuje své vibrace, a pokud se zde na Zemi chceme cítit komfortně, potřebujeme jít s tempem těchto energií.  

Spojení se světlem nám umožní nejen vyšší vibrace, ale také větší světlo a energetickou čistotu v naší auře a následně životě jako takovém.   

Spojení s duchovními průvodci, jejich vedením je úžasným propojením naší jedinečné bytosti a umožňuje nám naslouchat více sobě, své podstatě a pravdě.

 

Spojení s vnitřním dítětem

Skrze spojení se svým vnitřním dítětem lze opakovaně zpracovávat bloky z dětství a zharmonizovat tak vztah k sobě samým a následně i k ostatním.

Přehnané reakce nebo původní dětská energie v našem chování v přítomnosti značí vždy bloky a vzorce z dětství, které jsme neopustily, ale stále je znovu a znovu zažíváme. Často si jich nemusíme být ani vědomy.

Tak jak jsme chtěli, aby se s námi zacházelo v dětství, tak je potřebné dovolit si zacházet se sebou v dospělosti. Tato meditace umožní vhled do zranění, jejich zvědomení, zpracování a přenastavení. Výsledkem bude změna reality ve vašem vnímání sebe a následně i změna v životě. 

 

Spojení s vnitřní ženou a vnitřním mužem

Skrze spojení s vnitřní ženou vnitřním mužem lze odkrýt a pracovat na vztahu k sobě, na vztazích k druhému pohlaví a vnímání partnerství jako takového.

Často nás mohou limitovat určité zážitky z dětství či nastavení a vzorce našich rodičů, popřípadě generací. Toto vše lze skrze tuto meditaci opakovaně přenastavit.

 

Spojení se svým srdcem

Meditace, kde se cíleně naučíte odcházet ze své mysli a dostat se do srdce, kde lze nalézt odpovědi na jakékoli otázky a zároveň z tohoto prostoru tvořit.

Spojíte se s malým místečkem v srdci, kde se nachází celý náš Vesmír a skrze tento prostor lze měnit a zpracovávat cokoli.

 

Propojení se Zemí

Energetické propojení či znovu-propojení a spojení se Zemí.

Otevření se komunikaci, informacím a darům Země.

Co vše je tady na Zemi pro vás možné, co jste doposud nevyužili?

 

Hojnost

Přenastavení a otevření se hojnosti, a to nejen v oblasti finanční, ale ve všech oblastech života.

Aktivace energetických proudů hojnosti.

 

Lehkost a radost v životě

Otevření se a dovolení si žití v lehkosti a radosti skrze přetvoření nastavení či vzorců z minulosti.

 

Vyslání svého přání

Pročištění tématu a kvantové vyslání svého přání.

Aktivace přispění Země, Vesmíru, duchovních průvodců, archandělů a bytostí světla.

 

Objednání:

Pro objednání vedené meditace či osobní meditace mě prosím kontaktujte na email aneta@harmoniel.cz. Po uhrazení čáskty za meditaci ji obratem zašlu ke stažení na Váš email. 

Meditace nebo její část nesmí být jakkoli předávána, reprodukována, sdílena nebo poskytnuta další osobě. Energie vynaložená do meditací slouží osobě, která meditaci objednala, energeticky přispěla a je tak vyrovnána energetická rovnováha.

 

 

 

 

 aktualizováno: 17.03.2023 12:39:33